Sadece Sağlıklı Bir Fizyolojik Dönüşüm: Menapoz

Her kadının başına gelecek olan menopoz hayatımızın bir gerçeğidir. Menopozdan kaçmak yada menapoza girmemek gibi bir durum söz konusu değildir. Yıllarca bize kadınlarımıza menapoz sanki kötü bir sağlık sorunuymuş gibi gösterildi. Oysaki menopoz her kadında görülen gayet sağlıklı bir durumdur. Herkes için hem semptomları, meydana geldiği yaş ve menopoz süresi farklılık gösterir. Şimdi hayatımızın gerçeğine birlikte yakından bakalım.

Menapoz Nedir?

Menopoz, kadınlar için önemli bir fizyolojik dönüşümdür. Menopozal durum genellikle yaş ile ilgili görülür. Menopoz birkaç yıl içinde gerçekleşen bir süreçtir ve belirli semptomlarla başlar. Menopoz semptomları kişiye ve sürece göre değişiklik gösterebilir. Menopozu yaşla ilişkilendirmek, kadınların deneyimlerindeki değişkenliği belirlemeyi engeller, çünkü fiziksel sağlık, zihinsel sağlık ve yaşam kalitesindeki çeşitli kalıplar ile daha çok ilişkilidir[1].

Kadınlar genel olarak yaşamlarının son üçte birini üreme yıllarının sona ermesiyle yani menopozda geçirirler. Menopoz döneminde kadınlar, cinsiyet hormonu seviyelerinde ve yaşlanmada meydana gelen değişikliklerle ilgili çeşitli öngörülebilir semptomlar ve durumlar yaşarlar. Adet düzenindeki değişim genellikle menopozun ilk göze çarpan belirtisidir. Menapoz belirtilerin görülmeye başlandığı ‘perimenopoz’ döneminde periyot sırasındaki sıklık ve kan kaybı, her kadın için normal düzeninden değişebilir. Sık sık, adetlerde meydana gelen değişiklikler, değişken miktarlarda kanama ile uzun düzensiz süreleridir [2].

Menopoz geçişi menopozdan birkaç yıl önce başlar ve genellikle menstrüel siklusun düzensizliği, sıcak basmaları ve gece terlemeleri ile karakterize edilir. Menopozdan sonra, düşen östrojen hormonuna bağlı vajinal kuruluk ve çeşitli genitoüreter değişimler ile idrar sıklığı, aciliyeti ve gece idrara kalkma dahil olmak üzere düşük idrar yolu semptomları baskındır. Hormonal tedavi, ateş basmaları, uykusuzluk ve çarpıntı gibi vazomotor değişiklikler ve genitoüriner semptomlar için etkilidir, ancak kardiyovasküler hastalık, bilişsel işlev bozukluğu ve depresyon üzerindeki etkisi hala araştırılmaktadır [3].

Bireysel Deneyimler Farklılık Gösterir 

Menopoz kadınlar için normal bir olay olmasına rağmen, bireysel deneyimler değişiklik gösterir ve bazı kadınlar semptomların yönetimi için tıbbi tavsiyeye başvurur. Birçok semptom menopoza atfedilmiştir, ancak çalışmalarda sadece vazomotor fonksiyon bozukluğu (ateş basmaları, çarpıntı vb) ve vajinal kuruluk semptomları menopoz ile ilişkili olduğu belirtilmiştir. Duygudurum değişiklikleri, uyku bozuklukları, idrar kaçırma, bilişsel değişiklikler, somatik şikayetler, cinsel işlev bozukluğu ve düşük yaşam kalitesi gibi diğer yaygın semptomlar ikincil olabilir veya diğer nedenlerle ilişkili olabilir. 

Bitkisel Tedavilere Dikkat 

Vazomotor bozukluklar için tedavi denemeleri östrojen ile düzelmeler göstermiştir, ancak bitkisel östrojen (fitoöstrojenler) içeren diğer çeşitli tedavi yaklaşımları ne kadar güvenilir görünse de iyi değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu tedavilerin dozu, güvenilirliği ve tüketilen ürünlerin kaliteleri ile olası olumsuz etkileri dikkate alınmalıdır [4]. 

 
REFERANSLAR
  1. Newhart, Michelle. (2013). Menopause Matters: The Implications of Menopause Research for Studies of Midlife Health. Health Sociology Review. 22. 3292-3318. 10.5172/hesr.2013.3292.
  2. Dodampahala, Prof. (2015). Review Article Menopause and HRT Then and Now Austin Journal of Obstetrics and Gynecology.
  3.   A. Takahashi, Traci & Johnson, Kay. (2015). Menopause. Medical Clinics of North America. 99. 10.1016/j.mcna.2015.01.006.
  4.  D Nelson, Heidi. (2008). Menopause. Lancet. 371. 760-70. 10.1016/S0140-6736(08)60346-3.