Önemli bir mineral: MAGNEZYUM

Adını sürekli duyduğumuz minerallerden biride magnezyumdur. Adını belki de çok duyduk ama sağlığa ne gibi faydaları var eksikliği bir soruna yol açar mı gibi soruların cevabını maalesef çok bilmiyoruz. Peki magnezyum nedir ve nerelerde bulunur? Magnezyumun tip iki diyabtle arasında bir bağlantı var mıdır ? Spordan önce magnezyum almanın bir faydası var mıdır ? Magnezyumun depresyon tedavisinde ve migren tedavisinde bir yeri var mıdır ? Gelin bu soruların cevabına birlikte bakalım. Magnezyum (Mg), tahıl, fındık, avakado ve yeşil yapraklı sebzeler gibi pek çok gıdanın önemli bileşenlerinden biridir [1]. Magnezyum, vücutta 300’den fazla enzimin aktivasyonundan sorumludur. İnsan vücudunda kas ve sinir fonksiyonlarını korumaya yardımcı olur. Magnezyum eksikliği olan insanlar her zaman yorgun, huzursuz, gergin, kaslarında sertlik olur ve konsantre olmaları zor olmaktadır. Magnezyum eksikliği aslında çeşitli patolojik durumlarla bağlantılıdır [2].

Mg Faydaları

Magnezyum, çoklu enzimatik reaksiyonlarla insülin homeostazı ve glukoz metabolizmasında önemli bir rol oynar. Solati ve arkadaşları yaptıkları çalışmada uygun dozdaki oral magnezyum takviyesinin, tip II diyabetli hastalarda kan şekeri, lipit profili ve kan basıncı üzerinde faydalı etkilere sahip olduğunu bulmuşlardır [3].

Performansı arttırabilir

Yapılan bazı çalışmalar magnezyum (Mg) statüsü/takviyesi ve egzersiz performansı arasındaki ilişki değerlendirilmiştir ve bireylerin fiziksel aktivite düzeyi arttıkça Mg ihtiyacının arttığı bulunmuştur. Hayvanlarla yapılan çalışmalar, Mg’nin beyindeki, kastaki ve kandaki glikoz kullanılabilirliğini artırarak egzersiz performansını artırabileceğini; ve kastaki laktat birikiminin azaltılması/geciktirilmesi ile artırabileceğini göstermiştir. İnsan çalışmalarının çoğu, doğrudan fonksiyonel performanslardan ziyade kan basıncındaki, kalp atış hızındaki ve maksimum oksijen alımındaki fizyolojik etkilere odaklanmıştır. Bazı kesitsel araştırmalar, kavrama kuvveti, alt bacak kuvveti, diz uzatma torku, ayak bileği uzatma kuvveti, maksimum izometrik gövde fleksiyonu, rotasyon ve atlama performansı dahil olmak üzere Mg durumu ile kas performansı arasında pozitif bir ilişki olduğunu göstermiştir. Ek olarak, müdahale çalışmalarından elde edilen bulgular, Mg takviyesinin kuadriseps torku gibi fonksiyonel endekslerde iyileşmelere yol açabileceğini göstermiştir. Ayrıca, Mg takviyesi yaşlı kadınlarda yürüyüş hızını ve sandalyede bekleme süresini artırabilir [4].

Beyin biyokimyasında hayati öneme sahiptir

Magnezyum, beyin biyokimyasında hayati öneme sahip bir rol oynar ve bu da depresyonun gelişmesine bağlı çeşitli nörotransmisyon yollarını etkiler. Bu unsurun eksikliği olduğunda, ilgisizlik, depresyon, ajitasyon, karışıklık, anksiyete ve deliryum dahil olmak üzere kişilik değişiklikleri görülür. Magnezyum bakımından eksik diyet alan kemirgenler, antidepresan ilaçlar tarafından tersine çevrilen depresif davranış sergilemiştir. Kötü beslenme, gastrointestinal ve böbrek hastalıkları, insülin direnci ve /veya tip 2 diyabet, alkolizm, stres ve bazı ilaçlar magnezyum eksikliğine neden olabilir. Magnezyum bileşiklerinin ruh halini iyileştirme potansiyeli, sayısız klinik öncesi ve klinik çalışmalar sonucunda ortaya çıkmıştır. Magnezyum takviyesinin iyi tolere edildiği ve geleneksel antidepresan tedavilerinin etkinliğini arttırdığı bu nedenle depresyon için standart tedavilere değerli bir katkısı olabileceği görülmektedir [5].

Mg Migren ağrılarında etkili olabilir

Magnezyum, migren baş ağrılarının patogenezinde önemli bir rol oynayabilir. Magnezyum hem akut hem de önleyici baş ağrısı tedavisinde magnezyum kullanımı, potansiyel olarak basit, ucuz, güvenli ve iyi tolere edilmiş bir seçenek olarak araştırılmıştır. Çalışmalar oral magnezyum ile önleyici tedavinin ve damariçi magnezyum ile akut baş ağrısı tedavisinin, özellikle migren hastalarının bazı alt kümelerinde etkili olabileceğini göstermiştir [6].

REFERANSLAR

[1]. Saeed, Hajar & Haj, Safer & Qasim, Bayar. (2018). Estimation of magnesium level in type 2 diabetes mellitus and its correlation with HbA1c level. Endocrinology, Diabetes & Metabolism. 2. e00048. 10.1002/edm2.48.

[2]. Faryadi, Qais. (2012). The Magnificent Effect of Magnesium to Human Health: A Critical Review.

[3]. Solati, Mehrdad & Ouspid, Elham & Hosseini, Saeedeh & Keshavarz, Mansoor & Dehghani, Mohsen. (2014). Oral magnesium supplementation in type II diabetic patients. Medical journal of the Islamic Republic of Iran. 28.

[4]. Zhang, Yijia & Xun, Pengcheng & Wang, Ru & Mao, Lijuan & He, Ka. (2017). Can Magnesium Enhance Exercise Performance?. Nutrients. 9. 946. 10.3390/nu9090946.

[5]. Serefko, Anna & Szopa, Aleksandra & Poleszak, Ewa. (2016). Magnesium and depression. Magnesium research. 29. 112-119. 10.1684/mrh.2016.0407.

[6]. Sun-Edelstein, Christina & Mauskop, Alexander. (2009). Role of magnesium in the pathogenesis and treatment of migraine. Expert review of neurotherapeutics. 9. 369-79. 10.1586/14737175.9.3.369