Kireçlenme Belirtileri Nelerdir?

İnsanlarda kireçlenme belirtileri kendini farklı şekillerde gösterir. Tıp dilinde kısaca “OA” diye bilinen kireçlenme son derece yaygın bir sorun olarak da dikkat çeker. Genellikle her eklemde kireçlenme ortaya çıkabilir. Fakat eklemlerden bazılarında kireçlenme çok daha fazla kendini gösterir. Diz, kalça, boyun ve parmaklar bu anlamda en çok kireçlenme sorunu ortaya çıkaran eklemlerdir. Kireçlenmenin bu kadar yaygın olmasının nedenlerinden bir tanesi her yaştan insanda görülmesidir. Bugün her yaş aralığındaki insanda kireçlenme görülebilir. Fakat 65 yaş ve üzeri kişilerde bu sorun çok daha fazla kendini gösterir. Doğal olarak kireçlenmenin her yaş aralığındaki etkisi ve sonucu da aynı değildir. Örneğin 40 yaşında kireçlenme yaşayan bir kişi ile 70 yaşında kireçlenme yaşayan bir kişi aynı sorunları yaşamaz. Doğal olarak da insanların yaşları ilerledikçe kireçlenme sorununa daha fazla dikkat etmesi gerekir. Özellikle kireçlenmenin yaygın görüldüğü eklemlere bu yüzden ayrı bir dikkat penceresi açmak gerekir.

Eklemlerde Kireçlenme Neden Olur?

Kireçlenmenin meydana gelişinden bahsederken ilk dikkat edilecek şey kıkırdaktır. Kıkırdak eklemde kemiğin ucunu tamamen kapar. Sorunsuz bir eklem kıkırdak ve kemik arasında yumuşak bir alan sağlar. Yumuşak olmasının yanı sıra bu sıvı kayganlıkta sağlayarak kuvvetin diğer kemiğe iletilmesini engeller. Kıkırdak zaman içerisinde aşınır ve ilerleyen süreçlerde de bozulmaya neden olur. Sürecin devamında ise eklemlerde hem şişme hem de hareketi engelleme durumu ortaya çıkar.

İlk başta bu durum önemsiz ya da kolayca halledilebilir gibi görünür. Fakat önlem alınmadığı takdirde süreç çok daha zorlu bir yola gider. Kireçlenme belirtileri de zaman içerisinde artarak artık çok daha zor önlem alınacak bir hale gelir. Çünkü kireçlenme zaman içerisinde sürtünme ve gücü engelleyemediği için kemiğin parçalanmasına bile yol açar. Buna ek olarak parçalanan kemiklerin eklem içerisinde kalmasına bile neden olacak sorunlar ortaya çıkar.

Kemik ya da kıkırdak parçaları aynı zamanda ufalanmış olarak eklem çevresinde çoğalabilir. Bu birikme zaman içerisinde iltihaplanmaya bile neden olur. Tüm bu sorunlar devam ederken eklem arılarının da önü alınamaz bir hal alır. Aynı zamanda doktor müdahalesi zorlaşmaya başlar. Ayrıca iyileşme süreci de erken önlem alınmadığı takdirde sorunları ortaya çıkarır. Bu yüzden kireçlenme insanlarda kendini göstermeye başladığı zaman direkt olarak doktora giderek muayene olmak gerekir.

Kireçlenme Belirtileri Nelerdir?

İnsanlarda kireçlenme kendini ekleme ve rahatsızlığın şiddetine göre farklı görünür. Fakat genel anlamda tüm eklemlerde görünen ortak sorun ağrılar ve sertleşmedir. Bu ağrı ve sertlik de genel olarak iki zamanda kendini gösterir. Sabah kalktıktan sonra ve dinlendikten sonra bu sorun eklemlerde görünüyor ise doktor desteği almakta fayda var. Eklemleri yoracak uzun süreli aktivitelerde eklemde şişmeye neden olarak kireçlenme belirtileri hakkında fikir verir.

Belirtiler genellikle aniden ortaya çıkmaz. Zaman içerisinde parça parça e artarak kendilerini gösterir. Bu da aslında erken teşhis ve erken müdahale için bir olanak sağlar. Uzmanların en çok duyduğu belirtilerden bazıları da şunlardır:

Hareket ederek azalan eklem sertleşmesi ve hareketin zamanla kısıtlanması

Eklemde meydana gelen bükülme gibi eylemlerde meydana gelen tıkırtı gibi sesler

Eklemin etrafında ufaktan şişmelerin başlaması

Özellikle gün sonunda eklemlerde ağrıların artması

Vücudun Önemli Noktalarındaki Kireçlenme Belirtileri

Her eklem bölgesinde kireçlenme farklı bir şekilde ortaya çıkar. Ya da bir diğer deyiş ile belirtileri çok daha farklı gelişir. Bu belirtileri söylemeden önce bir noktaya değinmek gerekiyor. Bu belirtiler her zaman kireçlenmeyi işaret etmez. İnsan vücudu çok fonksiyonlu bir mekanizmadır. Bu belirtiler başka bir sorunu ya da anlık oluşan bir durumu da ifade edebilir. Bu yüzden doktora görünmeden hastalığın teşhisini kesinlikle insanların koymaması gerekir. Bazı eklem bölgelerindeki belirtiler ise şunlardır:

Kalça: 80 yaş üzeri çoğu insanda kalça bölgesinde kireçlenme kendini gösterir. Buradaki kireçlenmenin belirtileri ise kasık ve kalçada meydana gelen ağrılardır. Bazı zamanlarda diz ya da uyluk kısmındaki ağrı da buradaki kireçlenmeden meydana gelir.

Diz: Dizler belki de günlük olarak en çok kullanılan uzuvlardan biridir. Doğal olarak buradaki kireçlenme de daha farklıdır. Özellikle dizi hareket ettirirken gelen kazıma ya da gıcırdama sesi kireçlenmeye neden olabilir.

Parmaklar: Eklem kenarındaki çıkıntı, parmak şişliği ya da kızarıklık buradaki kireçlenmeyi gösterebilir. Aynı zamanda baş parmağın eklem noktasında da bu tarz sorunlar kireçlenme olabilir.

Ayaklar: Genel olarak ayak baş parmağındaki kireçlenme belirtileri burada fazlası ile dikkat çeker. Özellikle baş parmağın altındaki eklemde ağrı ve hassasiyet fazlası ile dikkat çeker. Bu ağrı ve hassasiyet bilekler ve diğer parmaklarda da kendini gösterir.