Kanser Çalışmaları ve Doğal Yaklaşımlar

Kanser maalesef artık her yerde. Herkesin bir tanıdığı, bir akrabası, bir komşusu ya kansere yakalanmış ya da kanser yüzünden ölmüştür. Dünyada en çok ölüme yol açan hastalıkların başında olan kanserin tedavisi hem çok pahalı hem de hasta için oldukça acı vericidir. Ama artık değişen dünyada yeni teknolojilerin sayesinde, hem kanserin tedavisine daha ucuz bir şekilde izin veren hem de kanserden korunumu sağlayan, kanser ilaçlarına göre yan etkisi daha az yada hiç olmayan birçok bitkisel ürün keşfedilmiştir. Bunlardan birisi ve en önemlisi ise herkesin mucize ürün dediği Propolis’tir. Şimdi bu mucize ürünün kanser üzerine etkilerine bir de biz yakından bakalım.

Propolis Nedir?

Propolis bal arıları tarafından çeşitli bitkilerin kabuğundaki yaprak tomurcukları ve çatlaklarından toplanan reçineli bir maddedir ve % 50 reçine (flavonoidlerden ve ilişkili fenolik asitlerden oluşan),  30 balmumu, % 10 esansiyel yağlar, %5 polen ve % 5 çeşitli organik bileşiklerden oluşur. Propolis hammadde olarak kullanılamaz ve çözücülerle ekstrakte edilerek saflaştırılmalıdır. Bu işlem etkisiz materyali uzaklaştırmalı ve diğer propolis bileşenlerine göre gözlenen iyileştirici etkilere daha fazla katkıda bulunduğu düşünülen polifenolik içeriği korumalıdır [1]. 

Propoliste, fenolik bileşikler, aromatik asitler, uçucu yağlar, mumlar ve amino asitler gibi 300’den fazla bileşik tanımlanmıştır. Her yıl birçok uluslararası makale farklı uluslararası dergilerde yayınlanmaktadır ve birçok araştırmacı grubu dikkatini propolisin kimyasal bileşikleri ve biyolojik aktivitelerine odaklamıştır [2]. 

Deneysel Çalışmalar

Antik çağlardan beri şifa verici olarak kullanılmaktadır. Antimikrobiyal, antioksidan, anti-enflamatuar, antidiyabetik, dermatoprotektif, anti-alerjik, müshil ve bağışıklığın düzenlenmesinden antikansere kadar değişen biyolojik etkileri doğrulanmıştır. Propolis beyin, baş ve boyun, cilt, meme, karaciğer, pankreas, böbrek, mesane, prostat, kolon ve kan kanserlerine karşı etkinlik göstermiştir [3].

Propolis, polifenoller, flavonoid aglikonlar, fenolik asitler ve bunların esterleri ve fenolik aldehitler ve ketonların zengin bir karışımıdır. Polifenolik bileşiklerin, fare tümör modellerinde antikarsinojenik aktiviteye sahip olduğu bilinmektedir. Propolisin antikanser tedavisinde olumlu bir etkisi, kanser hücrelerinde apoptozu (programlanmış hücre ölümü) başlatma yeteneğidir. Apoptozis, çeşitli gelişimsel ve işlevsel aşamalarda hücre ölümünü düzenleyen doğal bir mekanizmadır [4]. 

Propolisin, apoptoz, hücre döngüsünü durdurması ve metabolik yolaklara karışması tümörlere karşı olası etki mekanizmalarıdır. Propolis farklı tümör hücrelerine karşı etkili görünmektedir, bu da yeni antikanser ilaçlarının geliştirilmesindeki potansiyelini göstermektedir. [5]. 

REFERANSLAR

  1. Pietta PG, Gardana C, Pietta AM, Analytical methods for quality control of propolis.   Fitoterapia. 2002 Nov;73 Suppl 1:S7-20.
  2. Syed, Ishtiaq & Anjum, Syed & Ullah, Amjad & Khan, Khalid & Attaullah, Mohammad & Khan, Hikmatullah & Ali, Hussain & Bashir, Muhammad Amjad & Tahir, Muhammad & Ansari, Mohammad & A Ghramh, Hamed & Adgaba, Nuru & Dash, Chandra. (2018). Composition and functional properties of propolis (bee glue): A review. Saudi Journal of Biological Sciences. 10.1016/j.sjbs.2018.08.013.
  3. Patel, Seema. (2015). Emerging Adjuvant Therapy for Cancer: Propolis and its Constituents. Journal of Dietary Supplements. 13. 10.3109/19390211.2015.1008614.
  4. Premratanachai P, Chanchao C. Review of the anticancer activities of bee products. Asian Pac J Trop Biomed. 2014;4(5):337-44.
  5. Watanabe, Maria & Amarante, Marla & Conti, Bruno & Sforcin, José. (2011). Cytotoxic constituents of propolis inducing anticancer effects: A review. The Journal of pharmacy and pharmacology. 63. 1378-86. 10.1111/j.2042-7158.2011.01331.x.