Flavonoidlerce Zengin Ekinezya

Ekinezya, Kuzey Amerika yerlileri tarafından çeşitli yaraları iyileştirmek ve yılan ısırıklarını iyileştirmek için kullanılmıştır. Yapılan bilimsel çalışmalarla ekinezyanın birçok yararlı özelliği bulunmuştur. Kızılderililerin yararlı etkilerini çok eski zamanlardan beri bildiği bu güzel ve yararlı çiçeğin sağlığımıza etkilerini gelin hep birlikte inceleyelim. Mor koni çiçeği olarak da bilinen Ekinezya, Asteraceae familyasına ait tıbbi bir bitkidir. Ekinezya, yüzyıllarca Yerli Amerikalılar tarafından çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılmıştır [1]. Kuzey Amerika kökenli Echinacea purpurea (mor koni çiçeği), 19. yüzyılın sonlarında Avrupa’ya getirilmiştir. Bu bitkiden elde edilen özütler ve diyet takviyeleri, antioksidan, antibakteriyel, antiviral, antifungal özellikler göstermiştir ve enflamatuar ve viral hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır [2].

Ekinezya soğuk algınlığı, boğaz ağrısı, öksürük ve diğer solunum yolu enfeksiyonlarını hafifletmek için kullanılan en popüler bitkisel takviyelerden biri olarak kabul edilir. Dokuz Ekinezya türü bulunmaktadır ve üçünün tıbbi kullanımı bulunmaktadır bunlar; Amerika Birleşik Devletleri’nde en çok tüketilen tür olan Echinacea  angustifolia, Echinacea pallida ve Echinacea purpurea’dır, bunlar Amerika Birleşik Devletleri’nde en sık tüketilen türlerdir. Ekinezya, terapötik etkilerinde rol oynayan çeşitli materyaller içerir.  Bu materyaller; akilamidleri, kafeik asit türevlerini, glikoproteinleri, polisakaritleri, poliasetilenleri, fenolik karışımları, sinamik asitleri, uçucu yağlar ve flavonoidlerdir [3].

Ekinezya, vücudunuzu oksidatif strese karşı korumaya yardımcı olabilecek flavonoidler, kikorik asit ve rosmarinik asit gibi antioksidanlarla doludur [4].

Bazı çalışmalarda, bitki özlerinin radikal temizleyici aktiviteleri test edilmiştir. Ekinezya için, ekinezyanın karakteristik bileşikleri olan alkamidler ve kikroik asit ile antioksidan aktivite bakımından karşılaştırılmıştır. Ekstraktların serbest radikal temizleyici aktivitesi, kikorik asit içerikleri ile ilişkiliyken, alkamitler serbest radikallere karşı inaktif olmuştur. Bazı çalışmalarda, bitkinin ekstraktının herhangi bir antioksidan özelliği göstermediği ortaya çıksa da, bitkinin kök ekstraktının başka araştırmaları, bitkideki fenolik içeriğe ve kikorik aside atfedilebilecek antioksidan aktivite sergilemiştir [5].

Ekinezya ile ilgili yapılan ilk çalışmalar, yalnızca belirli Ekinezya özlerinin önemli antiviral aktiviteye sahip olduğunu göstermiştir. E. Purpurea’nın anten kısımları ve kökleri, influenza virüsüne, herpes simpleks virüsüne ve koronavirüs’e karşı güçlü antiviral aktiviteler ve virüs öldürücü içermiştir [6].

Akne, Propionibacterium acnes bakterilerinn neden olduğu cilt foliküllerinin kronik enflamatuar hastalığıdır. Sharma ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada; P. acnes, birçok miktardaki pro-enflamatuar sitokinlerin salgılanmasına neden olmuştur. Bununla birlikte, E. purpurea, P.acnes’in etkisini tamamen tersine çevirmiş ve sitokin seviyelerini normale döndürmüştür. Bu nedenle E. purpurea organizmanın çoğalmasını engelleyerek ve bakteri kaynaklı iltihabı tersine çevirerebilir [7].

REFERANSLAR

[1]. Nyalambisa M, Oyemitan IA, Matewu R, et al. Volatile constituents and biological activities of the leaf and root of Echinacea species from South Africa. Saudi Pharm J. 2017;25(3):381–386. doi:10.1016/j.jsps.2016.09.010

[2]. Oniszczuk, Tomasz & Oniszczuk, Anna & Gondek, Ewa & Guz, Leszek & Puk, Krzysztof & Kocira, Anna & Kusz, Andrzej & Kasprzak, Kamila & Wójtowicz, Agnieszka. (2016). Active polyphenolic compounds, nutrients contents and antioxidant capacity of extruded fish feed containing purple coneflower (Echinacea purpurea).. Saudi Journal of Biological Sciences. 26. 10.1016/j.sjbs.2016.11.013.

[3]. El-Ashmawy, Nahla & El-Zamarany, Enas & Salem, Mohamed & El-Bahrawy, Hoda & Al-Ashmawy, Ghada. (2015). In vitro and in vivo studies of the immunomodulatory effect of Echinacea purpurea on dendritic cells. Journal of Genetic Engineering and Biotechnology. 8. 10.1016/j.jgeb.2015.05.002.

[4]. https://www.healthline.com/nutrition/echinacea#antioxidants

[5]. Manayi A, Vazirian M, Saeidnia S. Echinacea purpurea: Pharmacology, phytochemistry and analysis methods. Pharmacogn Rev. 2015;9(17):63–72. doi:10.4103/0973-7847.156353

[6]. Hudson JB. Applications of the phytomedicine Echinacea purpurea (Purple Coneflower) in infectious diseases. J Biomed Biotechnol. 2012;2012:769896. doi:10.1155/2012/769896

[7]. Sharma, Manju & Schoop, R & Suter, Andy & B Hudson, J. (2011). The Potential Use of Echinacea in Acne: Control of Propionibacterium acnes Growth and Inflammation. Phytotherapy research : PTR. 25. 517-21. 10.1002/ptr.3288.

Yorum Gönder