Endüstriyel Gıdaların Zararları Gıda Takviyeleri İle Önleniyor

İnsanoğlu binlerce yıldır besinlerini muhafaza etmek için farklı metotlar kullanıyor. Günümüzde ise besinleri uzun süre taze tutmak ve raf ömürlerini uzatmak için birtakım işlemlere tâbi tutulan ve endüstriyel gıdalar olarak adlandırılan yiyecekler yaygın hale geldi. İnsan sağlığına zararları oldukça fazla olan endüstriyel gıdalardan alınamayan besin ihtiyacının karşılanması, diğer bir deyişle sağlıklı beslenmeye dönüş ise gıda takviyesi ile mümkün.

1. Endüstrileşme Öncesi Dönemlerde Beslenme Alışkanlıkları

İnsanoğlu besin üretmek amacıyla yerleşik hayata geçtikten sonra yiyeceklerini korumak için beslenme döngüsünü de oluşturan teknikler keşfetmeye başladı. Nil Deltası’nda balık ve tavuğun tuzlanıp kurutulması, neolitik dönemde mayalamanın öğrenilmesi ve Eski Yunanda zeytinin yağının çıkarılması, besinleri muhafaza amacıyla kullanıldı. 

Romalıların meyve ve baharat ticaretini başlatmasıyla farklı besinlerle tanışıldı. Haçlı seferleri ile batı dünyası yeni pişirme tekniklerini öğrenirken 15. yüzyıl sonlarında yiyeceklerine tat katmak isteyen batılı halkın baharat bulma isteği, Portekizlilerin Hindistan’a ulaşması ve Amerika’nın keşfi gibi hadiselerin meydana gelmesine neden oldu. Öte yandan, farklı coğrafyaların gelen besinlerin korunması ile fazla üretim yapılması için besinler endüstriyel etkilere maruz bırakılarak sağlıklı beslenme alışkanlıkları azaltıldı.

2. Gıdanın Endüstrileşmesi 

19. yüzyıla gelindiğinde unun beyazlatılması ile başlayan gıdanın endüstrileşme süreci insanoğlunun doğaldan oluşan beslenme döngüsünü yeni bir boyuta taşıdı. Yiyeceklerin kıtalar arası yolculuğunda korunması amacıyla ilk olarak 1910 yılında sıvı yağın hidrojene doyurulup katılaştırılmasıyla margarinin üretilmesi ve bundan 10 yıl sonra da sıcaklık değiştiricilerin kullanılmasıyla endüstrileşme devam etti. Özellikle II. Dünya Savaşı’ndan sonra yapılan eklemeler besinlerin zenginleştirilmesinden ziyade raf ömrünün uzatılması ve ambalajlama sorununa çözüm için geliştirildi. 

3. Getirdiği Olumsuzluklar

Pazarlama tekniği olmasının yanı sıra gıdaya bir mühendislik ürünüymüşçesine bakma düşüncesinden hareketle, süte ve ete yüksek basınçlar uygulanmış ve raf ömrünü uzatan katkı maddeleri çeşitlendirilmiştir. Ambalajlı hazır gıdaların hüküm sürdüğü günümüz beslenme koşulları insanların antibiyotik kalıntılı, tuzlu, sağlıksız yağdan oluşmuş katkı maddeli ürünleri tüketmelerine neden oldu. Ayrıca kanserojen maddeleri de içerebilen endüstriyel gıdaların zararları insan sağlığını da tehdit etmekte. 

4. Sağlıklı Beslenmeye Dönüş: Gıda Takviyesi Nedir?

Sağlıklı kalabilmek için belirli miktarda vitamin ve mineral tüketilmesi gerekiyor; ancak günümüz şartlarında yukarıda bahsedilen sebeplerden ötürü doğru beslenmek ve gıdalardan gereken bileşenleri alabilmek oldukça güç hale geldi. Bir ilaç gibi değerlendirilmemesi gereken gıda takviyeleri, tam beslenmeyi sağlamak amacıyla vitaminler, mineral, lif, yağ asitleri ile biyoaktif maddelerin birleşiminden üretiliyor. Bu takviyelerle doğru beslenmek ve sağlıklı bir yaşama kavuşmak mümkün.

Kaynakça