Diyabet Hastalığı Nedir?

Diyabet Hastalığı Neredeyse her evden bir kişiye diyabet tanısı konulmuştur yada diyabet diyabetten bir şekilde şüphelenilmiştir. Değişen yaşam ve çevre koşullarıyla birlikte hem Tip 1 ve Tip 2’nin hem de gebelik diyabetinin arttığı görülmektedir. Peki diyabet nedir ? Diyabet tedavi edilmez ise neler başka neler olur ? Diyabetin nedenleri nelerdir ? Gelin bu soruların cevabına birlikte bakalım. Doktorlar tarafından diabetes mellitus olarak adlandırılan diyabet hastalığı, insülin üretimi yetersiz olduğu veya vücudun hücrelerinin insüline doğru tepki vermediği için kişinin yüksek kan glukozuna (kan şekeri) sahip olduğu metabolik hastalıkları açıklar. Kan şekeri yüksek olan hastalar tipik olarak poliüri yaşar (sık idrara çıkma), gittikçe susamış (polidipsi) ve acıkmış (poliphaji) olurlar [1].

Diyabet, yaygınlığı ve insidansı artan artışı nedeniyle büyük bir halk sağlığı problemi olarak kabul edilir. Diyabetin kronik komplikasyonları, hastaların % 30 -% 50’sini etkileyen diyabetik nöropati -özellikle ayaklarda görülen sinir uçlarında oluşan hasar- ile öne çıkan, önemli hastalık ve ölüm nedenleridir. Hastanın ayrıntılı hastalık geçmişi ve kapsamlı klinik muayeneyi içeren uygun bir tıbbi yaklaşım, nöropatinin erken teşhisi ile uzuvların amputasyonu dahil diğer komplikasyonlarının önlenmesi için son derece önemlidir. Nöropati önleme ve tedavisinin önemine rağmen, diyabet hastalarına daha iyi yaşam kalitesi ve uzun ömür sağlamak için mevcut tedavi seçenekleri hem hastalık ilişkili belirtilerin kontrolü hem de etkili hastalık tedavileri açısından çok sınırlıdır. Tip 1 diyabet, DCCT (Diyabet Kontrolü ve Komplikasyonlar Denemesi) ve EDIC (Diyabet Girişimleri ve Komplikasyonlar Epidemiyolojisi Epidemiyolojisi) ile yapılan iki büyük çok merkezli çalışmada gösterildiği gibi nöropatinin ilerlemesini önlemek için yoğun kan şekeri kontrolü son derece önemlidir [2].

Tedavi edilmeyen diyabet birçok sağlık problemine neden olabilir. Akut komplikasyonlar diyabetik ketoasidoz ve ketotik olmayan komadır. Ciddi uzun vadeli komplikasyonlar arasında kalp hastalığı, inme, böbrek yetmezliği, ayak ülserleri ve gözlere verilen hasar sayılabilir. Diyabet, pankreasta yeterince insülin üretmediğinden veya vücudun hücrelerinin üretilen insüline düzgün şekilde cevap vermemesinden kaynaklanmaktadır. Üç ana diyabet tipi vardır: Tip 1 diyabet, Tip 2 diyabet, ve Gebelik diyabeti. Kan basıncı kontrolü ve uygun ayak bakımı da bu hastalığı olan insanlar için önemlidir. Tip 1 diyabet hastaları insülin enjeksiyonları yapmak zorundadır. Tip 2 diyabet, insülinli veya insülinsiz ilaçlar ile tedavi edilebilir. İnsülin ve bazı oral ilaçlar kan şekeri düşüklüğüne neden olabilir. Obezite olanlarda kilo kaybı ameliyatı tip 2 diyabetli hastalarda etkili bir önlemdir. Gebelik diyabeti genellikle bebeğin doğumundan sonra düzelir [3].

Tip 1 diyabet, bağışıklık sistemi kaynaklıdır ve pankreas adacık hücrelerinin tahrip olmasına neden olurken, tip 2 diyabet, obezite, aşırı yeme, stres ve egzersiz eksikliği ile yaşlanma gibi çevresel faktörler ve bozulmuş insülin salınımı, insülin direnci ile ilgili genetik faktörlerin bir kombinasyonundan kaynaklanır. Buradaki hastalığın ilerlemesi doku ve vasküler hasarlara neden olur. Bu hasar sonuçta retinopati, nöropati, nefropati, kardiyovasküler komplikasyonlar ve ülserasyon gibi ciddi komplikasyonlara neden olur. Diyabetes mellitus ağır tıbbi komplikasyonlarla ilişkili olduğundan, kontrol edilmezse sonuçta erken ölüme neden olur [4].

REFERANSLAR

  1. Lal, B Suresh. (2016). DIABETES: CAUSES, SYMPTOMS AND TREATMENTS.
  2. Karla Martinho Bruschi, Lídia & Araújo da Rocha, Dayvson & Lavigne Gesteira Filho, Eusínio & de Moura Pancoti Barboza, Nathália & A. B. Frisanco, P & Milanesi Callegaro, Raquel & Bianca Paiva Cunha de Sá, Larissa & Arbex, Alberto. (2017). Diabetes Mellitus and Diabetic Peripheral Neuropathy. Open Journal of Endocrine and Metabolic Diseases. 07. 12-21. 10.4236/ojemd.2017.71002.
  3. Shouip, Hossam. (2014). Diabetes mellitus. (Researchgate)
  4. Ali, Aarif & Dar, Mashooq & Ayaz, Aadil. (2017). Diagnostic Approaches to Diabetes Mellitus and the Role of Vitamins. Journal of Nutrition & Food Sciences. 07. 10.4172/2155-9600.1000601.